لینکهای مرتبط

ترايوم عبارت است از محيطي براي پرورش و نگهداري گياهان و يابه عبارت ديگر محيطي براي ايجاد ريز اقليمي با رطوبت بالا براي گياهان که اکثراً بومي جنگل هاي مرطوب جنوب و مرکز آمريکا و جنوب شرقي آسيا و آفريقا هستند و عملاً سازگار با هم نيز مي باشند و در يک ظرف سربسته رشد مي کنند گفته مي شود.اين محيط با توجه به ويژگيهاي يک گلخانه که فضاي مرطوب و ايده آلي براي رشد گياه فراهم مي کندطراحي شده است و با توجه به ابعاد آن امکان قرار دادن انواع و اقسام گلها و گياهان را در اندازه هاي کوچک و بزرگ در کنار فراهم مي کندو چون رطوبت در آن در يک چرخه حفظ مي شود به توجه بسيار کمي نياز دارد پرورش و نگهداري گل وگياه در اين محيط نه تنها به خاطر زيبايي صورت مي گيرد بلکه داراي فوايد عملي و علمي نيز مي باشد از اين محيط مي توان براي سبز کردن بذر گياهان مختلف مثل سبزيجات استفاده کرد به اين صورت که در داخل آنها به اين صورت که در داخل آنها قطعه اي کاغذ از نوع کاغذ هاي خشک کن و يا قسمتي از يک پوشه غير روغني که مي تواند رطوبت را رد خود نگه دارد قرار دادو سپس با افزودن مقداري از آب بذر مورد نطر را روي آن کاشت و بعد از آن ظرف راکه واقع محيط مناسب و مساعدي جهت زشد گياه مورد نطر فراهم آورده را بايد در محلي گرم و نسبتاً روشن در حاليکه درب آن را بسته است قرار داد و پس از جوانه زدن گياه را بايدبه محل اصلي انتقال داد..
ظروف تراريوم:
بطور کلي ظرف مورد استفاده جهت محيط تراريوم دونوع باز و بسته است و اصولاً مواردي که مي توان به آن اشاره نمود شامل آکواريوم ، پارچ دهان گشاد ، تنگ ماهي ، شيشه مربا ويا ظروف شيشه اي بدون استفاده در طرح و شکلهاي گوناگون مي باشد. در يک تقسيم بندي ساده با توجه به شکل ظروف مورد استفاده به سه دسته يا گروه ذيل تقسيم کرد:
• محفظه هاي چهارگوش
• جامها و محفظه هاي دهان گشاد و ظروف گرد
• بطريها و ظرفهاي که دهانه تنگ دارند و کشت گياهان درآنها به سختي انجام مي گيرد و نيازي به در پوش ندارد
از تراريوم مي توان براي انواع گياهاني که در محيط طبيعي منازل امکان نگهداري از آنها امکان ندارد استفاده نمود و از طرفي اين شيوه مناسبي براي آموزش رشد گياهان و نحوه اثر متقابل بين گياه ومحيط به دانش آموزان باشد استفاده از تراريوم بجاي يک دسته گل که اصولاً مردم در مناسبت هاي مختلف بعنوان هديه به همديگر مي دهند جايگزين خوبي باشد زيرا ار يک طرف بسيار زيبا و طراحي جذاب آن مي تواند چشم گير باشد و از طرف ديگر ماندگاري و دوام بيشتري داشته باشد.