لینکهای مرتبط

سیب گلاب

 نام : سیب گلاب

طبقه‌بندی علمی

فرمانرو:

گیاه

(طبقه‌بندی‌نشده):

گیاهان گلدار

(طبقه‌بندی‌نشده):

دولپه‌ای‌های نو

(طبقه‌بندی‌نشده):

رزیدها

راسته:

گل‌سرخ‌سانان

تیره:

گلسرخیان

زیرخانواده:

مالوئیده or اسپیره‌اوئیده[۱]

تبار:

Maleae

سرده:

Malus

گونه:

M. domestica