لینکهای مرتبط

فضای سبز , نهال , نهال غیر مثمر , نهال درخت , گل , گیاه
1-افزایش عملکرد در واحد سطح
2- استفاده حداکثری از سطح مورد کشت
3-حذف آفات و امراض و قارچها در پی حذف خاک از بستر کشت
4- حذف تمامی علف های هرز
5-صرفه جویی قابل توجه در نیروی کار به دلیل عدم نیاز به عملیات زراعی آماده سازی خاک قبل از کشت و همچنین وجین و استفاده از سموم.
6-صرفه جویی در مصرف آب و مواد غذایی و در نتیجه صرفه جویی در هزینه ها
 مصرف بهينه آب زیراهيچ آبي به هدر نمي رود و علف هرزي وجود ندارد که از آب استفاده کند.
7- آلودگی کمتر محیط زیست در اثر باز چرخش مواد غذایی و کودها در سیستم
8-صرفه جوئي زماني و نياز به نيروي کار کمتر
زيرا در کشت آبي نياز به عمليات تهيه بستر خاک و وجين کردن علف هاي هرز و غيره نمي باشد.

9- کاشت گياه با تراکم بيشتري ودرنتیجه تولید بیشتر

10- به دليل نبود خاک و علف هرز عمليات کشاورزي ساده تر است

11-کنترل شیمیایی منطقه ی ریشه آسان است

12-امکان پرورش گیاهان در تمام نقاط وجود دارد

13-امکان کشت مداوم يک گياه معين در يک زمين ثابت بدون اينکه احتياج به آيش باشد.

14- یکی شدن عمل آبياري و کود دهي

15-کاهش ميزان ابتلا به بيماريهاي ارگانيک و انگلي گياهان
16-کنترل شرايط محيطي از جمله نور، دما، رطوبت و ترکيب هوا بسيار ساده تر است

17-در جاييکه خاک مناسب ندارد يا خاک دچار بعضي بيماريها است استفاده میشود


18-براي مناطقي که زمين گران قيمت است براي بدست آوردن بيشترين محصول با تراکم بالا کاربرد دارد.

19-در اين طرح آلودگي خاک وجود ندارد و آلودگي آب هم کمتر است.


فضای سبز , نهال , نهال غیر مثمر , نهال درخت , گل , گیاه