لینکهای مرتبط

توت سفید

نام :توت سفید

نام علمی :Mulberry

توت سفيد سرشار از املاح معدني ‘ تانن و ويتامينهاي A وC  ‘ ماده اي به نام آلبو مينوئيد ‘ مواد چربي ‘  پكتين و اسيد سوكسينيك مي باشد.اين ميوه به طرز عجيبي وزن را كاهش مي دهد. قند فروكتوز آن باعث برطرف شدن گرسنگي مي شود و فيبر آن سوخت كالريهاي بدن را تسريع مي كند. طبق يافته هاي پژوهشگران فيبرهاي نامحلول موجود در انواع توتها ‘ كالري جذب شده در بدن را كاسته و موجب كاهش وزن مي شوند.